Viceprimar

Primăria Verguleasa

Nume: Vladescu Valentin

Data nasterii: 29.05.1968

Stare civila: casatorit - 2 copii

Studii:

1986 Liceul "Gb Mihaescu" - specializarea topografie/cadastru

Facultatea de Drept "Titu Maiorescu" Bucuresti - Stiinte Juridice - Specialitatea Dreptul Familiei si Contencios Administrativ

Experienta profesionala:

1994-2008 - Secretarul Comunei Verguleasa - secretar

1995 - Institutul Administratie Publica Locala - specializarea secretari consilii locale

2008-2012 - Baroului Olt - Avocat

2012 - Primaria Com. Verguleasa - Viceprimar

Abilitati:

franceza/engleza, operator calculator, permis de conducere  


Atributiile viceprimarului, conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale

Art. 57. - (2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, din randul membrilor acestuia.

(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.

(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.

(6) Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri