RO | EN

Centru multifunctional social in comuna Verguleasa, Judetul Olt

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

www.granturi-corai.ro
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org
Promotorul proiectului (PP) este Comuna Verguleasa, reprezentata de primar Valentin Piciu.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, respectiv: 07.11.2014 – 30.04.2016.
Valoarea proiectului, respectiv a finantarii nerambursabile, conform contractului de finantare nr. 04L din 07.11.2014, este de 766.030,23 lei (173.408,09 Euro), distribuita astfel:
 • 85% = 651.125,70 lei din Granturile SEE
 • 15% = 114.904,53 lei cofinantare publica

 • In urma incheierii Actului aditional nr. 5/PLUS/13.05.2016, la Contractul de finantare nr. 04L/SEE/07.11.2014, pentru acordarea Facilitatii de finantare PLUS, a fost majorat cuantumul maxim al finantarii nerambursabile acordat prin Contractul de finantare cu suma de 222.977,04 Lei, reprezentand 50.475,84 Euro, din care:
  - Valoarea Grantului SEE provenind din sursa externa nerambursabila de maxim 189.530,48 Lei, reprezentand 85% din finantarea nerambursabila aditionala;
  - Cofinantare publica inclusa in finantarea nerambursabila aditionala de maxim 33.446,56 Lei, reprezentand 15% din finantarea nerambursabila aditionala.
  Valoarea totala a proiectului, respectiv a finantarii nerambursabile, conform Contractului de finantare nr. 04L/SEE/07.11.2014, este de 989.007,27 Lei, dupa cum urmeaza:
  - 840.656,18 Lei, din Granturile SEE, reprezentand 85% din valoarea de finantare;
  - 148.351,09 Lei, cofinantare publica, reprezentand 15% din valoarea de finatare.
  Totodata, in baza aceluiasi Act aditional, a fost prelungita perioada de implementare a proiectului de la 18 luni la 24 luni, respectiv 07.11.2014 - 13.11.2016.
  Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;