RO | EN

Centru multifunctional social in comuna Verguleasa, Judetul Olt

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

www.granturi-corai.ro
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org
Scopul proiectului este infiintarea unui "Centru Multifunctional Social in comuna Verguleasa, judetul Olt", in vederea reducerii inegalitatilor locale, regionale si nationale, si promovarii incluziunii sociale a copiilor si tinerilor romi. Proiectul isi propune sa contribuie la prevenirea si corectarea parasirii timpurie a scolii si dezvoltarea abilitatilor si competentelor pentru piata muncii prin infiintarea unui centru educational tip "scoala dupa scoala", prin organizarea unor grupuri de lucru pentru aprofundarea cunostintelor din mediul scolar si organizarea si desfasurarea unor sesiuni de consiliere si orientare pentru copii si tineri aflati in situatii de risc. Proiectul va contribui la imbunatatirea situatiei a 96 de copii si tineri (din care 93 persoane de etnie roma) aflati in situatii de risc, prin implicarea mai activa in evolutia lor, a comunitatii locale, a parintilor, tutorilor si furnizorilor de servicii sociale, pentru o mai buna constientizare si evolutie a lor pe piata muncii. In urma implementarii proiectului se urmareste reducerea inegalitatilor si imbunatatirea masurilor de combatere a discriminarii grupurilor vulnerabile pentru eliminarea diferentelor economice si sociale care separa aceste grupuri vulnerabile (copii si tineri romi) de restul societatii, si infiintarea unui Centru Multifuctional Social care va oferi asistenta integrata atat pentru copii si tineri cat si pentru parintii si tutorii acestora.
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;