RO | EN

Centru multifunctional social in comuna Verguleasa, Judetul Olt

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

www.granturi-corai.ro
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org

In urma implementarii proiectului „Centru Multifunctional Social in comuna Verguleasa, jud. Olt”, conform Contractului de finantare nr. 04L/SEE/07.11.2014, la data de 30.06.2016, se inregistreaza urmatorii indicatori:


Indicator

Valoare planificată iniţial

Valoare aferentă activităţilor suplimentare propuse

Valoare totală

% creştere a valorii iniţiale faţă de valoarea totală

1

3

4 = 1+3

5

Nr. de COPII beneficiari direcţi ai proiectului                                                         

69

12

81

14,80%

- din care, nr. de copii romi*

66

10

76

13,15%

- din care, nr. de fete

34

7

41

17,07%

Nr. de TINERI beneficiari direcţi ai proiectului

27

0

0

0

- din care, nr. de tineri romi*

27

0

0

0

- din care, nr. de fete

14

0

0

0

Nr. de FACILITĂŢI adecvate (clădiri, birouri etc.) create/ amenajate în vederea furnizării de servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri

1

0

0

0

Nr. de MĂSURI care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care se confruntă riscuri specifice (măsuri ce vizează accesul la educaţie formală; măsuri ce vizează accesul la educaţie informală; măsuri ce vizează educarea părinţilor; măsuri ce vizează instruirea profesională; măsuri ce vizează facilitarea accesului la piaţa muncii; măsuri ce vizează incluziunea socială)

5

2

7

28,57%

Nr. de PĂRINŢI/ TUTORI ai unor copii sau tineri aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport (creşterea gradului de conştientizare, consiliere etc.)

163

25

188

13,30%

- din care, nr. de părinţi/ tutori romi*

158

21

179

11,73%

- din care, nr. de femei

 

 

 

 

Nr. de SPECIALIŞTI/ ANGAJAŢI ce prestează servicii copiilor şi tinerilor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile)

15

1

16

6,25%

Nr. de INIŢIATIVE generate şi/ sau pilotate/ implementate la nivel comunitar, local, regional sau naţional, care au dezvoltat/ promovat măsuri anti-discriminatorii şi valori şi practici incluzive, în scopul asigurării de oportunităţi egale pentru grupurile dezavantajate

0

1

1

100%

Nr. de METODOLOGII, INSTRUMENTE, PROCEDURI, PROIECTE, PLANURI DE ACŢIUNE, PLANURI DE DEZVOLTARE LOCALĂ etc. elaborate, care au inclus măsuri anti-discriminatorii, valori şi practici incluzive, în scopul promovării egalităţii de şanse pentru grupurile dezavantajate

0

1

1

100%


Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;