Proiecte de hotarare 2020

Primaria Verguleasa

Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2020.pdf (590 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unit. de invatamant pentru anul scolar 2020-2021.pdf (376 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispozitiei nr 247 din 2019.pdf (426 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apaver Utilitati SRL pe anul 2020.pdf (994 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea burselor de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul 2020.pdf (434 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2019.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.pdf (703 KB)
Descarca proiect de hotarare privind transformarea functiei contractuale vacante de guard in functia de Sef Serviciu pentru Situatii de Urgenta.pdf (1018 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2020.pdf (72 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim.I 2020.pdf (87 KB)
Descarca Anexa 1 proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim.I 2020.pdf (91 KB)
Descarca Anexa 2 proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim.I 2020.pdf (95 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare buget local pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023, prog. de investitii publice, program de achizitii publice.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru Dacia Duster aflat in dotarea primariei.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni pe trim I 2020.pdf (83 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. actualizati conf. OUG nr 114 din 2018 si asig. finantarii de la bug. local a tuturor categ. de cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL.pdf (150 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din dom. privat al comunei.pdf (96 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de paza al comunei.pdf (111 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la evaluarea activitatii asistentilor personali pe sem.II 2019.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei pentru perioada 2020-2025.pdf (91 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei pentru perioada 2020-2025.pdf (427 KB)
Descarca proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile - bloc cu 4 apartamente din satul Dumitresti si a terenului aferent.pdf (290 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei de 3,8 % a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021.pdf (402 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate incepand cu anul 2020.pdf (144 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare rectificare buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2019.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei operatorului economic SC B.C.A. Vio Service SRL.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al comunei si a caietului de sarcini.pdf (92 KB)
Descarca anexa 1 proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al comunei si a caietului de sarcini.pdf (376 KB)
Descarca anexa 2 proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al comunei si a caietului de sarcini.pdf (152 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare al comunei si a caietului de sarcini.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pt exercitiul financiar 2019 ale SC Apaver Utilitati SRL.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea taxei de salubrizare la nivelul comunei.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispozitiei nr 107 din 2020 ref. la majorare buget pe anul 2020.pdf (72 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetui local de venit. si chelt. al comunei pe anul 2020.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintarea serviciului de iluminat public al comunei si aprobarea ROF si a caietului de sarcini al serviciului.pdf (417 KB)
Descarca Anexa 1 la proiect de hotarare privind infiintarea serviciului de iluminat public al comunei si aprobarea ROF si a caietului de sarcini al serviciului.pdf (288 KB)
Descarca Anexa 2 la proiect de hotarare privind infiintarea serviciului de iluminat public al comunei si aprobarea ROF si a caietului de sarcini al serviciului.pdf (229 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile iulie, august, septembrie 2020.pdf (75 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim II 2020 si stabilirea masurilor de eficientizare a acestei activitati.pdf (111 KB)
Descarca anexa 1 proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim II 2020 si stabilirea masurilor de eficientizare a acestei activitati.pdf (91 KB)
Descarca anexa 2 proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim II 2020 si stabilirea masurilor de eficientizare a acestei activitati.pdf (98 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni pe trim.II 2020.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la evaluarea activitatii asistentilor personali ai pers. cu handicap grav pe sem I 2020.pdf (98 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la evaluarea activitatii asistentilor personali ai pers. cu handicap grav pe sem I 2020.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venit. si chelt. pe anul 2020.pdf (77 KB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a bunului imobil sala de sport cu tribuna de 180 locuri.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Verguleasa.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri.pdf (121 KB)
Descarca Anexa 1 la P.H. - actualizare regulament serv. salubrizare.pdf (110 KB)
Descarca Anexa 2 - P.H. - Studiu oportunitate OK.pdf (1 MB)
Descarca Anexa 3 P.H. - Sectiunea VI_Colectare Olt_Studiu de fundamentare final.pdf (252 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea burselor de ajutor social pt elevii din invatamantul preuniversitar de stat pt anul scolar 2020-2021.pdf (106 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni pe trim III 2020.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - Asigurarea accesului elevilor din comuna Verguleasa la procesul de invatare in mediul online.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bug. de venituri si chelt. pe anul 2020.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bug. local de venituri si chelt. al comunei pe 2020.pdf (79 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispoz. nr 164 din 2020 ref. la aprobarea repartizarii de credite bugetare din trim IV in trim III.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispozitiei nr 176 din 2020 ref la majorarea bug. local de venituri si cheltuieli pe anul 2020.pdf (79 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Verguleasa.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale si a amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2021.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venit. si chelt. al comunei pe anul 2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venit. si chelt. pe anul 2020 al com. Verguleasa.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea traseelor microbuzelor scolare pentru transportul elevilor si a statiilor de imbarcare-debarcare a acestora incepand cu data de 15.12.2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale CL Verguleasa.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al SC APAVER UTILITATI SRL si stabilire salariu de baza pt dlul Piciu Gheorghe.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni la data de 30.11.2020.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unit. de invatamant preuniv. de stat din raza de competenta a comunei pentru anul scolar 2021-2022.pdf (85 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri