Proiecte de hotarare 2022

   


Descarca Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie - aprilie 2022.pdf (77 KB)
Descarca Proiect de hotarare cu privire la analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim.IV 2021 si stabilirea masurilor de eficientizare a acestei activitati.pdf (91 KB)
Descarca Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 31.12.2021.pdf (89 KB)
Descarca Proiect de hotarare cu privire la aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de persoanele majore apte de munca cu ajutor social pe anul 2022.pdf (83 KB)
Descarca Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului referitor la evaluarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem.II 2021.pdf (89 KB)
Descarca Proiect de hotarare cu privire la validarea dispozitiei nr 194 din 16.12.2021 ref. la majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC APAVER UTILITATI SRL pe anul 2022.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. pt obiectivul GREEN PHOTOVOLTAIC PROJECT.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor permanente apartinand domeniului privat.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al SC APAVER UTILITATI SRL.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire drepturi salariale ale personalului SC Apaver Utilitati SRL.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pe sem.II al anului scolar 2021-2022.pdf (106 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea a 2 consilieri locali in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CL si a unui membru supleant in comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de director.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispozitiei nr 32 din 21.02.2022 ref. la majorarea bugetului local pe anul 2022.pdf (77 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile mai-iulie 2022.pdf (77 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim.I 2022.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni - functionare si dezvoltare pe trimestrul I anul 2022.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul privat in domeniul privat al acesteia.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei de 5,1% a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei pentru anul fiscal 2023.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reanalizarea HCL nr 23 din 29.03.2022 ref. la aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile ce apartin domeniul privat.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind scoaterea din functiune,casarea si demolarea imobilului - Cladire fost sediu CAP Dumitresti.pdf (92 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL Verguleasa a dispozitiei nr 64 din 29.03.2022 ref. la majorarea bugetului local pe anul 2022.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei teh.-econ. si a indicatorilor teh.-econ. actualizati - Construire si dotare dispensar medical uman.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului si a Planului de masuri privind buna gospodarire a comunei Verguleasa.pdf (83 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Situatiilor financiare anuale ale SC Apaver Utilitati SRL pentru exercitiul financiar 2021.pdf (80 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Verguleasa,judetul Olt.pdf (95 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Verguleasa,judetul Olt, pentru perioada 2021-2027.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind predarea catre MDLPA prin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor pentru investitia - Construire si dotare dispensar medical uman.pdf (110 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL Verguleasa a dispozitiilor primarului nr.93 si 94 ref. la majorarea bugetului local pe anul 2022.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a imobilelor - Cladire punct lucru primarie si teren intravilan aferent cladirii.pdf (96 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august-octombrie 2022.pdf (75 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim II 2022.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni pe trim.II 2022.pdf (87 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului ref. la evaluarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem I 2022.pdf (87 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispozitiei nr 127 din 05.07.2022 ref. la majorarea bugetului local pe anul 2022.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordul in vederea dezlipirii imobilului - teren intravilan in suprafata de 11.316mp in 3 imobile.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele CL ce se vor desfasura in lunile noiembrie-decembrie 2022 si ianuarie 2023.pdf (79 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim.III 2022.pdf (93 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2022-2023.pdf (99 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni pe trim.III 2022.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 .pdf (72 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea traseelor microbuzelor scolare pentru transportul elevilor si a statiilor de imbarcare-debarcare a acestora pentru anul scolar 2022-2023.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CL Verguleasa in Consiliul de Administratie al Sc. Gim. Poganu in anul scolar 2022-2023.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea localitatii Verguleasa la programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a PUG si a RLU al comunei Verguleasa.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispozitiei nr 156 din 12.09.2022 ref. la majorarea bugetului local pe anul 2022.pdf (72 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispozitiei nr 165 din 29.09.2022 ref. la majorarea bugetului local pe anul 2022.pdf (77 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri