Proiecte de hotarare 2021

Primaria Verguleasa

Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. ai proiectului - Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant din comuna Verguleasa in vederea gestionarii crizei COVID-19.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie-aprilie 2021.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim.IV 2020 si stabil. masurilor pt. eficientizarea acestei activitati.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei la data de 31.12.2020.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca beneficiari de ajutor social pe anul 2021.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Paza al comunei Verguleasa.pdf (87 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la evaluarea activitatii asist. personali ai pers. cu handicap grav pe sem. II 2020.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea de catre CL a 2 consilieri locali in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individ. ale secretarului general al comunei pe anul 2020.pdf (94 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modif. art.1 alin.2 din hcl. nr 42 din 2020 ref. la aprobarea burselor de ajutor social pt elevii din invatam. preuniv. de stat pt anul scolar 2020-2021.pdf (130 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire drepturi salariale ale personalului din cadrul SC Apaver Utilitati SRL.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispoz. primarului nr 219 si nr 227 din anul 2020 ref. la majorarea bugetului local al comunei pe anul 2020.pdf (78 KB)
Descarca anexa nr.1 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (65 KB)
Descarca anexa nr.2 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (32 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim.IV 2020 si stabil. masurilor pt. eficientizarea acestei activitati.pdf (89 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca beneficiari de ajutor social pe anul 2021.pdf (71 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Paza al comunei Verguleasa.pdf (102 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la evaluarea activitatii asist. personali ai pers. cu handicap grav pe sem. II 2020.pdf (94 KB)


Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea Reg. de org. si functionare a CL al comunei Verguleasa.pdf (366 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pt pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei.pdf (146 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Reg. de org. si functinare a CL al com. Verguleasa.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a bunului imobil Sala de sport cu tribuna de 180 locuri apartinand dom. public al comunei.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor permanente apartinand dom. privat al comunei.pdf (158 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri