Proiecte de hotarare 2021

Primaria Verguleasa

Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. ai proiectului - Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant din comuna Verguleasa in vederea gestionarii crizei COVID-19.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie-aprilie 2021.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim.IV 2020 si stabil. masurilor pt. eficientizarea acestei activitati.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei la data de 31.12.2020.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca beneficiari de ajutor social pe anul 2021.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Paza al comunei Verguleasa.pdf (87 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la evaluarea activitatii asist. personali ai pers. cu handicap grav pe sem. II 2020.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea de catre CL a 2 consilieri locali in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individ. ale secretarului general al comunei pe anul 2020.pdf (94 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modif. art.1 alin.2 din hcl. nr 42 din 2020 ref. la aprobarea burselor de ajutor social pt elevii din invatam. preuniv. de stat pt anul scolar 2020-2021.pdf (130 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire drepturi salariale ale personalului din cadrul SC Apaver Utilitati SRL.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispoz. primarului nr 219 si nr 227 din anul 2020 ref. la majorarea bugetului local al comunei pe anul 2020.pdf (78 KB)
Descarca anexa nr.1 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (65 KB)
Descarca anexa nr.2 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (32 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei pe trim.IV 2020 si stabil. masurilor pt. eficientizarea acestei activitati.pdf (89 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca persoanelor apte de munca beneficiari de ajutor social pe anul 2021.pdf (71 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Paza al comunei Verguleasa.pdf (102 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la evaluarea activitatii asist. personali ai pers. cu handicap grav pe sem. II 2020.pdf (94 KB)


Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea Reg. de org. si functionare a CL al comunei Verguleasa.pdf (366 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pt pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei.pdf (146 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Reg. de org. si functinare a CL al com. Verguleasa.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a bunului imobil Sala de sport cu tribuna de 180 locuri apartinand dom. public al comunei.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor permanente apartinand dom. privat al comunei.pdf (158 KB)
Descarca proiect de hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor permanente apartinand dom. privat al comunei.pdf (170 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente.pdf (126 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (151 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului ref. la evaluarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe sem.II 2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF al CL al comunei.pdf (143 KB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a bunului imobil Sala de sport cu tribuna de 180 locuri.pdf (97 KB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnarea de catre CL a 2 consilieri locali in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului gen. al comunei pe 2020.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unit. de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022.pdf (118 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire drepturi salariale ale personalului in cadrul SC Apaver Utilitati SRL.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de catre CL a dispozitiilor nr 219 si 227 din 2020 ref. la majorarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe 2020.pdf (1 MB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei.pdf (109 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile - cladiri si terenuri aflate in prop. privata a comunei.pdf (198 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile - cladiri si terenuri aflate in prop. privata a comunei.pdf (103 KB)


Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pt lunile mai-iulie 2021.pdf (75 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim.I 2021.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apaver Utilitati SRL pe anul 2021.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024, a prog. de investitii publice si prog. de achizitii publice.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei teh-econ. si a indicatorilor pentru obiectivul de investitii - Construire si dotare dispensar medical uman.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni pe trim. I 2021.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind predarea catre Min. Dezv. a amplasamentului situat in satul Poganu pentru Construire si dotare dispensar medical uman.pdf (116 KB)
Descarca proiect de hotarare privind trecerea din dom. public al comunei in dom. privat a imobilului cladire punct lucru primarie si teren aferent.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aporbarea situatiilor financiare anuale ale SC Apaver Utilitati SRL pentru 2020.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul on-line.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind utilizarea in anul 2021 a excedentului contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2020.pdf (85 KB)


Descarca anexa proiect de hotarare privind modificarea statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (32 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.pdf (86 KB)
Descarca Proiect de hotarare nr. 53.pdf (226 KB)
Descarca Proiect de hotarare nr. 58.pdf (228 KB)
Descarca Proiect de hotarare nr. 57.pdf (241 KB)
Descarca Proiect de hotarare nr. 56.pdf (237 KB)
Descarca Proiect de hotarare nr. 55.pdf (339 KB)
Descarca Proiect de hotarare nr. 54.pdf (340 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei pe anul 2021.pdf (82 KB)
Descarca Proiectul de hotarare nr.61.pdf (229 KB)
Descarca Proiectul de hotarare nr.60.pdf (285 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021.pdf (80 KB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a bunului imobil Sala de sport cu tribuna de 180 locuri apartinand domeniului public al comunei.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei in domeniul privat a imobilului - cladire fost camin cultural Dumitresti si teren aferent.pdf (89 KB)
Descarca anexa 1 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei in domeniul privat a imobilului - cladire fost camin cultural Dumitresti si teren aferent.pdf (86 KB)
Descarca anexa 2 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al comunei in domeniul privat a imobilului - cladire fost camin cultural Dumitresti si teren aferent.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2021 si ianuarie 2022.pdf (78 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registru agricol al comunei pe trim.III 2021.pdf (197 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele 2 sectiuni pe trim.III 2021.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea traseelor microbuzelor scolare pentru anul scolar 2021-2022.pdf (84 KB)
Descarca Anexa 1 proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registru agricol al comunei pe trim.III 2021.pdf (115 KB)
Descarca Anexa 2 proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registru agricol al comunei pe trim.III 2021.pdf (83 KB)
Descarca Anexa proiect de hotarare privind aprobarea traseelor microbuzelor scolare pentru anul scolar 2021-2022.pdf (96 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2021.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 .pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acceptarea ca membri in cadrul ADI de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare Oltul.pdf (134 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. ai proiectului - Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant Sc. Gim. Poganu in vederea gestionarii crizei COVID-19.pdf (148 KB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea comunei Verguleasa la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public.pdf (133 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (109 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (192 KB)
Descarca referat de aprobare privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (130 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni la data de 30.11.2021.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale si amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2022.pdf (88 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si chelt. al comunei pe anul 2021.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintarea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica si aprobarea procedurii pentru aceasta interventie.pdf (112 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea de CL a dispozitiei nr 191 din 09.12.2021 ref. la majorarea bugetului local pe anul 2021.pdf (81 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale si amenzilor aplicabile pentru anul fiscal 2022.pdf (343 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in comuna si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unit. de invatamant preuniv. de stat de pe raza comunei pentru anul scolar 2022-2023.pdf (75 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri